SLIK BYGGER VI DITT NYE HJEM

Husvik

Jeg har en plan, lyder en av norsk filmhistories mest kjente replikker. Ethvert boligprosjekt starter nettopp der, med intensiv planlegging. Produsenter og arkitekter og ingeniører. Transportører. Prosjektledere og tomteutviklere. Snekkere og montører. Alle gode ting er tre, heter det. Vi kunne ikke sagt det bedre selv.

Ditt nye hjems reise fra skisse til ferdig produkt starter her, i de moderne produksjonslokalene til vår hovedsamarbeidspartner Husvik.

Miljøvennlige materialer

Begrepet bioøkonomi dukker stadig opp i det offentlige rom. Hva betyr det egentlig? Bioøkonomi er en økonomi hvor man baserer seg på fornybare råstoffer. Essensen er at istedenfor å basere økonomien på fossilt karbon i for eksempel olje, så baserer man den på fornybar karbon i biomasse. Eller sagt på en annen måte – alt som kan lages av olje kan også lages av skog.

For Norges del kan vi skape både verdier og arbeidsplasser ved å bruke skogen og annen biomasse på en bedre måte. MultiBO er et bittelite tannhjul i det store samfunnsmaskineriet. Samtidig, og utfra en grunnleggende overbevisning om at miljø og bærekraft er et felles ansvar: i MultiBO ser vi på det å bygge energieffektive og klimavennlige boliger som en naturlig del av vårt samfunnsansvar.

 

Byggeprosessen

Så fort alle byggeelementene er losset, starter selve byggeprosessen.

  • Straks grunn- og betongarbeidet er fullført følger montasje av veggelementer. Selve reisverket – boligens bærende konstruksjoner for vegger, gulv og tak, kommer raskt på plass. Normalt er taket montert og tett innenfor en uke.
  • I neste trinn kompletteres kledning og taktekking/ takstein. Dernest følger innvendig komplettering med klargjøring for de tekniske arbeidene som rørlegger, elektriker og ventilasjon. Deretter lukkes veggene samt himlinger, og etterfølgende er det duket for flislegging, maling og tapetsering.
  • I byggeprosessens avsluttende fase monteres kjøkken, bad, garderobeskap og trapper, samt det legges parkett og lister.

Alt utførende arbeid gjøres av høyt kvalifiserte fagarbeidere, i et arbeidsmiljø preget av godt kameratskap og omfattende sikkerhetsfokus.

Kjøp bolig fra katalog

Velg mellom 20 ulike boligvarianter, alle med unike særpreg og  tidsriktige løsninger.