STØTTEORDNINGER OG SPONSORATER

Overskuddsdeling

Hvert år utløses overskuddsmidler fra bedriftens verdiskaping til dedikerte, eksterne samfunnsengasjement. MultiBOs engasjement i dette segmentet vil hovedsakelig konsentrere seg om tre hovedområder. Det er innen miljø, idrett og humanitært arbeid.

Vi vil annonsere årets søknadsfrist høsten 2023.

Kjøp bolig fra katalog

Velg mellom 20 ulike boligvarianter, alle med unike særpreg og  tidsriktige løsninger.