Husvik Entreprenør AS

Om oss

Husvik Entreprenør ble etablert i januar 2014 med utgangspunkt i et strategisk eierskap med Husvik elementfabrikk, der service, punktlighet og pålitelighet var viktig. Eier og daglig leder har lang fartstid fra service- og handel i drift av kjedevirksomheter, kombinert med flere år i entreprenørbransjen. Vi har faglig dyktige medarbeidere med solid yrkeserfaring. Husvik Entreprenør har en portefølje av seriøse samarbeidspartnere fra arkitekt og ingeniører til de øvrige bygningsmessige fagfeltene. Husvik Entreprenør legger stor vekt på at du som utbygger eller utvikler skal føle deg sikker på gjennomføring og byggeteknisk med bruk av pre-aksepterte solide håndverksmessige løsninger. Vi legger stor vekt på å håndtere prosjektene profesjonelt og punktlig. Husvik Entreprenør utfører total- og del entrepriser med fokus på kvalitet, service og punktlighet i alle ledd.

Adresse

Industriveien 3, 1890 Rakkestad

TLF

+47 971 83 884

Kjøp bolig fra katalog

Velg mellom 20 ulike boligvarianter, alle med unike særpreg og  tidsriktige løsninger.